mineraler & vitaminer

Så väljer du rätt

Mineralfoder är en viktig del inom köttproduktionen. Det ökar exempelvis kalvöverlevnaden och förbättrar såväl kornas som de växande djurens hälsa. Och det är lätt att göra rätt. Carolina Johansson, produktchef för Ungnöt på Svenska Foder berättar:

Utfodra Deltamin Di (125 g/ko och dag) till samtliga dikor under 10 av årets 12 månader. Under högdräktigheten, dvs. 6-8 veckor innan kalvning, rekommenderas Deltamin Sin (150 g/ko och dag).
Deltamin Sin är ett smakligt sintidsmineral komponerat för att tillgodose den högdräktiga kons mineral-  och vitaminbehov - och ger flera fördelar för fostret som till exempel mer livskraftiga kalvar.
När det kommer till avvanda kalvar och samtliga ungdjur rekommenderar Carolina Deltamin Kött.
Deltamin Kött är ett smakligt mineralfoder anpassat för växande djur. Anpassa givan efter foderstaten och djurens ålder.


Deltamin Di

  • Till digivande kor
  • Organiskt selen & naturligt E-vitamin
  • Effektiv överföring av selen till kalven


Deltamin Kött

  • Till växande ungnöt
  • Hög nivå calcium
  • Extra selen och E-vitamin som främjar immunförsvaret


Deltamin Sin

  • Till dräktiga kor
  • Naturligt E-vitamin & organiskt selen som förbättrar kalvöverlevnaden
  • Hög nivå magnesium

Deltamin Di

Mineraler för den digivande kon.
Deltamin Di är ett smakligt mineralfoder som tillför alla de vitaminer och mineraler som den digivande kon så väl behöver. Fodra ca 125 g per ko coh dag. Deltamin Di innehåller såväl naturligt E-vitamin som selenjäst. Dessa former tas upp extra effektivt av kon och överförs effektivt till mjölken där de högre nivåerna i mjölken kommer kalven tillgodo. Ett högre selenintag hos kalvar är oftast positivt eftersom selenbrist hos kalvar är vanligt och kan leda till muskeldegeneration. Tillåten att använda inom ekologisk/KRAV produktion.

Deltamin Kött

För hög tillväxt
Deltamin Kött är ett smakligt mineralfoder för växande djur. Hög tillväxt kräver mycket kalcium, något som täcks av innehållet i Deltamin Kött. Också innehållet av selen och vitamin E är anpassat för de unga djurens höga tillväxt och behov. Anpassa givan efter foderstaten och djurens ålder. Tillåten att använda inom ekologisk/KRAV produktion.

Deltamin Sin

Sintidsmineral med 100 % naturligt E-vitamin och organiskt selen. Deltamin Sin är vårt storsäljande sintidsmineral med organiskt selen, högt innehåll av magnesium, låg kalciumnivå och mycket E-vitamin, allt i naturlig form. Naturligt E-vitamin under sintiden har bland annat visat sig kunna sänka kalvdödligheten och förbättra råmjölkskvaliteten.

Deltamin Sin Fertil

Beställningsvara!
Sintidsmineral med organiska mineraler. Deltamin Sin Fertil kombinerar fördelarna från Deltamin Sin med fördelarna från Deltamin Fertil. Produkten innehåller både naturligt E-vitamin, selenjäst, organiska mineraler och biotin.

Naturligt E-vitamin tas upp och utnyttjas mera effektivt jämfört med vanligt E-vitamin och motverkar exempelvis mastit och kvarblivna efterbörder effektivt. Försök visar också att kalvöverlevnaden förbättras. Läs gärna mer här.

Biotinet förbättrar kvaliteten på klövarna. Med friska klövar rör sig korna bättre, får en bättre fruktsamhet och kommer att mjölka mer.

Organiska mineraler tas upp och utnyttjas extra effektivt, vilket ger en positiv effekt på hälsan, klövarna, fruktsamheten och produktionen. Nyare försök visar nu också stora positiva effekter av att ge dessa organiska mineraler veckorna före kalvning. Därför slår vi nu ihop våra två lyckade koncept till ett helt nytt sintidsmineral; Deltamin Sin Fertil.

Nedan ser du resultatet från ett försök där korna fått organiska mineraler, motsvarande Deltamin Sin Fertil, 30 dagar före och 30 dagar efter kalvning. Korna som fått organiska mineraler producerade mer mjölk.

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.